ACoR Neamt - asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România.

Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanților - anul 2022
La nivelul Filialei:
- Hotărârea nr. 5 din 04.06.2022
- Hotărârea nr. 4 din 04.06.2022
- Hotărârea nr. 3 din 04.06.2022
- Hotărârea nr. 2 din 04.06.2022
- Hotărârea nr. 1 din 04.06.2022
La nivelul Serviciului de audit:
- Hotărârea nr. A1 din 28.01.2022
 
Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanților -  anul 2021
La nivelul Filialei:
- Hotărârea nr. 6 din 30.01.2021
- Hotărârea nr. 5 din 30.01.2021
La nivelul Serviciului de audit:
 
Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanților - anul 2020
La nivelul Filialei:
La nivelul Serviciului de audit:
 
Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanților - anul 2019
Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanților - anul 2018
 
Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanților - anul 2017
La nivelul Filialei:
- Hotărârea nr. 5 din 30.01.2017
La nivelul Serviciului de audit:
 
Hotărâri ale Adunării Generale a Reprezentanților - anul 2016
 

     Filiala Judeţeană Neamț a Asociației Comunelor din România este conştientă de faptul că, pentru activitatea de audit public intern, multe dintre comunele membre nu au posibilitatea de a angaja doi auditori interni, atât din punct de vedere al costurilor cât şi din punct de vedere al volumului activităţii necesare. În acest sens încurajăm comunele membre să intre în parteneriatul de cooperare pentru efectuarea auditului public intern.
     Pentru aprobarea participării în acest parteneriat trebuie să fie adoptată o hotărâre de consiliu local, iar apoi primarul comunei va fi invitat să semneze acordul de cooperare.
     Documentele necesare le găsiţi, în format Microsoft Word, mai jos:
- Model cadru Acord de cooperare
- Model Proiect H.C.L. de aderare la Acordul de cooperare nr. 1431 din 15.12.2016 actualizat
- Model Referat de aprobare la Proiectul de H.C.L. aderare audit intern

Documente aderare A.Co.R.:

Modelul Hotărârii Consiliului Local de aderare la A.Co.R.
Modelul Proiectului de Hotărâre de aderare la A.Co.R.
Modelul Raportului compartimentului de resort privind aderarea la A.Co.R.
Modelul Referatului de aprobare privind aderarea la A.Co.R.